english version
Menu www.stepanrak.cz
 Seznam skladeb


Drazí kytariste, mí přátelé. Jsem rád že se vám líbí má skladba Hora-rumunský tanec. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, jako malý dárek vám všem, umístit rukopis této skladby na své stránce volně ke stažení. Přeji hbité prsty! S láskou vám všem Štěpán Rak.Vivat Comenius

Věnováno dílu J. A. Komenského Obecná porada o nápravě věcí lidských
rok 1988


Hledání lásky

Pásmo hudby, melodramu a poezie
rok 1994


Máchovské nocturno

Melodramatické zpracování Máchovy Marinky a Krkonošské pouti
rok 1995


Meditace o naději

Hudebně-literární adaptace slavného díla Khálíla Džibrána
rok 1996


Písně ztraceného ráje

Pásmo hudby, písní a vyprávění věnované Jaroslavu Foglarovi
rok 1996


Pavlův list Korintským

Melodram na text Nového Zákona dle Bible Kralické
rok 1996


Štědrý den, Vodník

2 melodramy na básně K. J. Erbena
rok 1997


Biblická rozjímání

Melodramatické zpracování Starého zákona
rok 1998


Tulák po hvězdách

Hudebně-dramatické zpracování románu Jacka Londona
rok 1999


Noc v pyramidě - z tajností Egyptských

Hudebně-literární pořad inspirovaný dílem Paula Bruntona
rok 1999


Koncert pro Mistra Jana

rok 2000


Spirála moudrosti

Hudebně-literární adaptace stejnojmenné knihy Jaroslavy Urbanové
rok 2001


O krásných očích, moři a cirkuse

Hudebně literární zpracování pohádek pro dospělé Jiřího Wolkera
rok 2001


Amen, pravím ti

Svita s recitačními ritomely inspirovaná posledními slovy Ježíše Krista na kříži
rok 2003
Štěpána Raka můžete sledovat také na FbNahoru